Skip to main content

Tork Twin Mini Jumbo Toaletowa Dozownik Dozownik T2 Elevation Plastic

Kod produktu: 55550x
WYBIERZ OPCJ?
Tork Twin Mini Jumbo Toaletowa Dozownik Dozownik T2 Elevation Plastic
Domyślny obrazTork Twin Mini Jumbo Toaletowa Dozownik Dozownik T2 Elevation PlasticAlternatywny Obraz1
Dwukomorowa mini-rolka toaletowa to idealny wybór dla pomieszcze? o du?ej intensywno?ci ruchu, gdzie do?wiadczenie go?ci jest równie wa?ne jak wysoka wydajno??.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Twin Mini Jumbo do toalet w toku jest idealnym rozwi?zaniem dla pomieszcze? o du?ym nat??eniu ruchu, gdzie do?wiadczenie go?ci jest równie wa?ne jak wysoka sprawno?? i niskie koszty eksploatacji. Zapewnia, ?e ??tkanka jest zawsze dost?pna, trzymaj?c dwa pe?ne rolki o wysokiej wydajno?ci. Dozownik Tork Elevation ma funkcjonalny, nowoczesny design, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie go?ci. Oba walce mog? by? u?ywane do ko?ca, aby zminimalizowa? ilo?? odpadów Optymalny hamulec rolkowy uniemo?liwia swobodne rolowanie prz?dzy, a tym samym zmniejsza zu?ycie. Wyra?ne okno wskazuje, kiedy nadszed? czas nape?niania
  • Refill Identifier: T2