Skip to main content

Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci dozownik rolki toaletowej T7

Kod produktu: T7_TWIN_DISP
WYBIERZ OPCJ?
Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci dozownik rolki toaletowej T7
Domyślny obrazTork Twin Coreless ?redniej wielko?ci dozownik rolki toaletowej T7Alternatywny Obraz3
Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser jest idealna do ?rednich i du?ych pomieszcze? ulicznych, z du?ym naciskiem na satysfakcj? go?ci.

Informacje o produkcie

Tork Twin Coreless ?redniej wielko?ci toaleta Roll Dispenser jest idealna do ?rednich i du?ych pomieszcze? ulicznych, z du?ym naciskiem na satysfakcj? go?ci. Zapewnia to wysok? sprawno??, a papier toaletowy jest zawsze dost?pny dla go?ci, trzymaj?c do dziewi?ciu razy wi?cej papieru ni? dwie konwencjonalne rolki toaletowe. Rolki bezr?czne oznaczaj?, ?e mniej odpadów jest usuwanych Inteligentny uchwyt walca umo?liwia pe?ne zu?ycie rolki w celu zminimalizowania strat Kompaktowy dozownik poziomy oszcz?dza przestrze?
  • Refill Identifier: T7