Skip to main content

Tork Jumbo toaletowa rolka T1 Uniwersalna bia?a 9.4Cm 2.25 Inch Core

Kod produktu: T1_UNIVERSAL
WYBIERZ OPCJ?
Tork Jumbo toaletowa rolka T1 Uniwersalna bia?a 9.4Cm 2.25 Inch Core
Domyślny obrazTork Jumbo toaletowa rolka T1 Uniwersalna bia?a 9.4Cm 2.25 Inch CoreAlternatywny Obraz1Tork Jumbo toaletowa rolka T1 Uniwersalna bia?a 9.4Cm 2.25 Inch CoreAlternatywny Obraz3
System Tork Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki.

Informacje o produkcie

System Tork Jumbo oznacza efektywno?? czasow? i obni?ony koszt, oferuj?c znacznie wi?cej papieru toaletowego ni? standardowe rolki. Tork Jumbo toaletowa Roll Advanced 2-krotkowe wywa?enie kosztów i wydajno?ci i jest idealna do miejsc o du?ym nat??eniu ruchu. Wysoka pojemno?? oznacza mniej konserwacji Embossed dla wi?kszej ilo?ci i wizualne odwo?anie Wydrukowane z Nicei szary projekt li?ci, które zwi?ksz? toalety
  • Width mm: 94
  • Core mm: 57
  • Colour: BIA?Y
  • Refill Identifier: T1