Skip to main content

Tork Matic R?cznik Dozownik Do Walcz?cych H1 Wysoko?? Czarny Plastik

Kod produktu: 551008
PAKIET 1
Tork Matic R?cznik Dozownik Do Walcz?cych H1 Wysoko?? Czarny Plastik
Domyślny obrazTork Matic R?cznik Dozownik Do Walcz?cych H1 Wysoko?? Czarny PlastikAlternatywny Obraz1
Ta r?czna r?cznik do dozowników rolkowych zapewnia ?atw? obs?ug? konserwacyjn?, dzi?ki czemu mo?liwe jest utrzymanie zmywarek w czysto?ci i zmniejszenie zu?ycia przy jednoczesnym wydalaniu arkuszy.

Informacje o produkcie

Dozownik Tork Matic Hand Towel Roll w urz?dzeniu Elevation Design zapewnia ?atw? konserwacj?, dzi?ki czemu mo?liwe jest utrzymanie sprawnego funkcjonowania toalet i zmniejszenie zu?ycia przy jednoczesnym wydalaniu arkuszy. Dozownik Tork Elevation ma funkcjonalny, nowoczesny design, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie go?ci. Wysoka pojemno?? obs?uguje wi?cej klientów z mniejsz? liczb? rolek ?atwa konserwacja dzi?ki wska?nikowi poziomu LED, który pokazuje, kiedy potrzebny jest ponowny nape?nianie ?atwe czyszczenie i intuicyjne uzupe?nianie oszcz?dza czas
  • Length mm: 372
  • Height mm: 203
  • Width mm: 337
  • Colour: CZARNY
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: H1