Skip to main content

Tork Matic Extra Long Hand R?cznik Roll H1 Uniwersalny Bia?y Cm X 280M

Kod produktu: 290059
PAKIET 6
Tork Matic Extra Long Hand R?cznik Roll H1 Uniwersalny Bia?y Cm X 280M
Domyślny obrazTork Matic Extra Long Hand R?cznik Roll H1 Uniwersalny Bia?y Cm X 280MAlternatywny Obraz1
Bardzo d?ugie r?czniki na r?czniki uniwersalne Tork Matic maj? bardzo du?? pojemno??, idealne do bardzo zaj?tych toalet.

Informacje o produkcie

Bardzo d?ugie r?czniki na r?czniki uniwersalne Tork Matic maj? bardzo du?? pojemno??, idealne do bardzo zaj?tych toalet. Rolki nadaj? si? do dozownika r?cznego Tork Matic Hand Towel Roll, opracowanego w celu ?atwej konserwacji w toaletach o du?ym nat??eniu ruchu. To oszcz?dza czas i kontroluje zu?ycie przez jednorazowe wydanie arkusza. Wszechstronna rolka zmniejsza koszty utrzymania i ryzyko niedoboru. Ekonomiczna warto?? pieni?dza w papierze pokrywa podstawowe potrzeby. D?uga rolka: idealna do zaj?? w toaletach wymagaj?cych mniej nape?nie?. Ekonomiczny: idealny do podstawowych potrzeb kuchni. Jedno wydawanie jednorazowe: higieniczne i mniejsze zu?ycie.
  • Length m: 280
  • Width mm: 210
  • Sheet Length mm: 210
  • Colour: BIA?Y
  • Material: PAPIER
  • Ply: 1
  • Refill Identifier: H1