Skip to main content

Pojemnik na butle do wysoko?ci Tork P?yta B1 Elevation Plastic

Kod produktu: 20563x
WYBIERZ OPCJ?
Pojemnik na butle do wysoko?ci Tork P?yta B1 Elevation Plastic
Domyślny obraz
To urz?dzenie mo?e by? u?ywane z pojemnikiem Elevation 50L, je?li higiena ma najwi?ksze znaczenie lub wymagaj? bardziej higienicznego wygl?du.

Informacje o produkcie

To dodatkowe wyposa?enie mo?e by? stosowane z koszem Tork Elevation 50L, gdy higiena ma najwi?ksze znaczenie lub wymagaj? bardziej higienicznego wygl?du. Powierzchnia o wysokiej po?ysku u?atwia czyszczenie mi?kkiego zamka, co zapewnia lepsze wra?enie u?ytkownika
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: B1