Skip to main content

Tork Soap Soap S4 Premium

Kod produktu: S4_REFIL
WYBIERZ OPCJ?
Tork Soap Soap S4 Premium
Domyślny obrazTork Soap Soap S4 PremiumAlternatywny Obraz1
Zapewnij swoim go?ciom dodatkowy luksus z luksusowym myd?em Tork Luxury Foam Soap. Dzi?ki ?agodnym sk?adnikom myd?o jest delikatne dla skóry.

Informacje o produkcie

Zapewnij swoim go?ciom dodatkowy luksus z luksusowym myd?em Tork Luxury Foam Soap. Dzi?ki ?agodnym sk?adnikom myd?o jest delikatne dla skóry. Unikatowy zapach cytrynowych nut podkre?la eleganckie po??czenie ró?, orchidei, magnolii i frezji, a nast?pnie ko?czy si? luksusowym ?ladem wanilii, lasu i pi?ma. Nadaje si? do dozowników myd?a Tork Foam, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Nawil?aj?ca formu?a pozostawia r?ce uczucie delikatno?ci i wytchnienia Wyj?tkowy, wyrafinowany zapach sprawia, ?e ??go?cie s? zadowoleni Szybka i ?atwa nape?nianie jest sprawdzona dzi?ki ?atwej w u?yciu certyfikacji przez Swedish Reumatism Association Zapiecz?towana butelka z pompk? jednorazow? zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Refill Identifier: H2