Skip to main content

Tork dozownik myd?a z pian? z czujnikiem intuicyjnym S4 Elements Black Plastic

Kod produktu: 561608
PAKIET 1
Tork dozownik myd?a z pian? z czujnikiem intuicyjnym S4 Elements Black Plastic
Domyślny obraz
Ten dozownik z czujnikiem intuicyjnym pozwala na dobre wra?enie na go?ciach i mo?e by? u?ywany z szerok? gam? produktów w zamkni?tych butelkach.

Informacje o produkcie

Dozownik do myd?a w p?ynie Tork z czujnikiem intuicji w elewatorze pozwala uzyska? dobre wra?enie na go?cich i mo?e by? stosowany z szerok? gam? produktów do piel?gnacji skóry w zamkni?tych butelkach. Jego bezproblemowe dozowanie zapewnia dobr? higien? r?k dla wszystkich u?ytkowników. Dozowniki wysoko?ciowe maj? funkcjonalny i nowoczesny wygl?d, który sprawia, ?e ??trwa?e wra?enie na go?ci. ?atwa konserwacja za pomoc? wska?nika poziomu LED, który pokazuje, kiedy potrzebny jest ponowny nape?nianie Certyfikowane czyszczenie bez wysi?ku i intuicyjne uzupe?nianie oszcz?dza czas
  • Length mm: 278
  • Height mm: 130
  • Width mm: 113
  • Colour: CZARNY
  • Material: PLASTIKOWY
  • Refill Identifier: H3