Skip to main content

Myd?o do mycia naczy? Extra Tork Extra S1 Premium przezroczyste

Kod produktu: 420810
PAKIET 6
Myd?o do mycia naczy? Extra Tork Extra S1 Premium przezroczyste
Domyślny obraz
Zapewni? dodatkowe higieniczne mycie r?k Myd?em P?ynnym. Jego formu?a bez zapachu i bezbarwna jest bardzo dobra dla skóry, ale bardzo skutecznie przeciwdzia?a bakteriom.

Informacje o produkcie

Zapewni? ekstra higieniczne mycie r?k Tork Extra Hygiene Liquid Soap. Jego formu?a bez zapachu i bezbarwna jest bardzo dobra dla skóry, ale bardzo skutecznie przeciwdzia?a bakteriom. Idealny do ?rodowisk, w których cz?sto trzeba my? r?ce, a ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego jest wysokie. Nadaje si? do dozowników do myd?a Tork Liquid & Spray, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Formu?a jest bardziej skuteczna wobec bakterii ni? zwyk?e myd?o r?czne Certyfikowane z nordyckiemu ?ab?dziu. oficjalna etykieta krajów nordyckich Szybki i ?atwy nape?nianie potwierdzone certyfikatem ?atwiejszego u?ycia przez Szwedzkie Stowarzyszenie reumatyzmu Zamkni?ta butelka z pomp? jednorazow? zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?em Butelka zapadnie si? wraz z zawarto?ci? s? u?ywane, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Colour: PRZEZROCZYSTY
  • Capacity l: 1
  • Refill Identifier: H12