Skip to main content

Tork dozownik myd?a pianowego z czujnikiem intuicyjnym S4 Projektowanie obrazu Stal nierdzewna

Kod produktu: 460009
PAKIET 1
Tork dozownik myd?a pianowego z czujnikiem intuicyjnym S4 Projektowanie obrazu Stal nierdzewna
Domyślny obrazTork dozownik myd?a pianowego z czujnikiem intuicyjnym S4 Projektowanie obrazu Stal nierdzewnaAlternatywny Obraz1
Utwórz wspania?e wra?enie, które zwi?ksza wysok? jako?? obrazu Twojego obiektu. Stylowa stal nierdzewna wygl?da ?wietnie i pozostaje czysta.

Informacje o produkcie

Nowoczesny design o g?adkich powierzchniach i czystych liniach, który idealnie pasuje do toalety. Utwórz wspania?e wra?enie, które zwi?ksza wysok? jako?? obrazu Twojego obiektu. Stylowa stal nierdzewna z pow?ok? antypo?lizgow? wygl?da ?wietnie i pozostaje czysta. Nowoczesny i bezszwowy design. wykonaj w?a?ciwe wra?enie ?atwa do czyszczenia stal nierdzewna dzi?ki zabezpieczeniu przed zabrudzeniami linii papilarnych - zachowuje wysok? klas? zapewnia lepsze wra?enia Uruchomiony czujnik, daje wysok? jako?? i wra?enie dotyku ?atwy w u?yciu i sprawdzony ?atwy w u?yciu projekt dzi?ki certyfikatowi firmy zewn?trznej promuje dobre higiena r?k dla wszystkich odwiedzaj?cych toaleta Sprawdzona ?atwa w obs?udze dla pracowników zajmuj?cych si? czyszczeniem Czas oszcz?dzania dla uzupe?nienia Wska?nik LED nape?nienia wskazuje potrzeb? konserwacji
  • Length mm: 278
  • Height mm: 130
  • Width mm: 116
  • Colour: STAL NIERDZEWNA
  • Material: STAL NIERDZEWNA, PLASTIKOWA
  • Refill Identifier: H2