Skip to main content

Tork Spray do od?wie?ania Citrus Aerozol do nape?niania A1 Premium 2

Kod produktu: 236050
PAKIET 12
Tork Spray do od?wie?ania Citrus Aerozol do nape?niania A1 Premium 2
Domyślny obraz
Zapewnia skuteczne i skuteczne zwalczanie zapachów w toalecie przy u?yciu TorkAir Freshener Spray.

Informacje o produkcie

Zapewnia skuteczne i skuteczne zwalczanie zapachów w toalecie za pomoc? Tork Air Freshener Spray. Opryskiwacze zawieraj? st??one oleje zapachowe i ?rodki neutralizuj?ce zapachy w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów, zapewniaj?c jednocze?nie d?ugotrwa?? ?wie?o?? powietrza. Opryskiwacze s? przystosowane do dozownika Tork Air Refugenerator. Wysoka odporno?? na uderzenia i jako?? zapachów. Elastyczny kszta?t dopasowany do ró?norodnych ubikacji Odpowiedni zapach dla go?ci opracowany przez wiod?cych europejskich perfumerów Prawdziwy zapach dla go?ci opracowany przez wiod?cych europejskich perfumerów
  • Capacity ml: 75
  • Refill Identifier: A1