Skip to main content

Tork Myd?o do w?osów i cia?a Liquid S1 Premium Blue

Kod produktu: 420601
PAKIET 6
Tork Myd?o do w?osów i cia?a Liquid S1 Premium Blue
Domyślny obraz
Myd?o w p?ynie Tork Hair & Body Liquid nadaje hoteli, szko?om i obiektom sportowym wygod? ?elu pod prysznic i szampon w jednej skutecznej jednostce.

Informacje o produkcie

Myd?o w p?ynie Tork Hair & Body Liquid nadaje hoteli, szko?om i obiektom sportowym wygod? ?elu pod prysznic i szampon w jednej skutecznej jednostce. Ma ?agodn? formu?? z od?wie?aj?cym, uniseksowym zapachem, który pozostawia skór? i w?osy uczucie mi?kko?ci. Nadaje si? do dozowników do myd?a Tork Liquid & Spray, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Formu?a 2 w 1 zawiera opieka i ?agodne sk?adniki Certyfikat z oznakowaniem ekologicznym UE, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska naturalnego Szybkie i ?atwe nape?nianie potwierdzone certyfikatem ?atwiejszego u?ycia przez Szwedzkie Stowarzyszenie reumatyzmu Zapiecz?towana butelka z jednorazowym u?yciem pompa zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?owego Butelka zapada, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Colour: NIEBIESKI
  • Capacity l: 1
  • Refill Identifier: H1