Skip to main content

Tork Myd?o do Pianki Milda S4 Premium Przezroczyste

Kod produktu: 520501
PAKIET 6
Tork Myd?o do Pianki Milda S4 Premium Przezroczyste
Domyślny obraz
Tork Mild Foam Soap ma ?wie?y zapach oraz sk?adniki nawil?aj?ce i uzupe?niaj?ce oraz mi?kk? i kremow? pian? do delikatnego mycia r?k.

Informacje o produkcie

Zapewnia opiek? wszystkimi rodzajami skóry. Tork Mild Foam Soap ma ?wie?y zapach oraz sk?adniki nawil?aj?ce i uzupe?niaj?ce oraz mi?kk? i kremow? pian? do delikatnego mycia r?k. Nadaje si? do dozowników myd?a Tork Foam, które s? ?atwe w u?yciu i zapewniaj? dobr? higien? r?k wszystkim u?ytkownikom. Bogate i uzupe?niaj?ce sk?adniki nawil?aj? skór? Certyfikat UE Ekolabel, co oznacza wysok? jako?? ?rodowiska. Szybki i ?atwy nape?nianie potwierdzony certyfikatem ?atwo?ci u?ycia przez Szwedzkie Stowarzyszenie reumatyzmu Zamkni?ta butelka z pompk? jednorazow? zapewnia dobr? higien? i zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzy?em Butelka zapada si?, gdy zawarto?? jest u?ywana, zmniejszaj?c ilo?? odpadów
  • Colour: PRZEZROCZYSTY
  • Capacity l: 1
  • Refill Identifier: H3