Skip to main content

Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser (do cz?stego stosowania) Premium Transparent

Kod produktu: ALCO_GEL
WYBIERZ OPCJ?
Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser (do cz?stego stosowania) Premium Transparent
Domyślny obraz
Zapobieganie infekcjom wysoce skutecznego opuszczania produktu Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser z 80% zdenaturowanym alkoholem (w / w). Sanitises i dezynfekowa? r?ce szybko.

Informacje o produkcie

Zapobieganie infekcjom wysoce skutecznego opuszczania produktu Tork Alcohol Gel Hand Sanitiser z 80% zdenaturowanym alkoholem (w / w). Sanitises i dezynfekowa? r?ce szybko. Jest to nasz najbardziej skuteczny ?rodek do sanityzacji ?elu, specjalnie sformu?owany do cz?stego stosowania, bez lepkiego gromadzenia si?. Idealny do opieki zdrowotnej, spe?nia nawet wymagania dotycz?ce szorowania. Nadaje si? do dozownika ?ó?ka Tork lub wolnostoj?cych. Bardzo skuteczna formu?a. do cz?stego u?ywania. Zgodny z EN1500, EN 12791 i EN14476 ?atwy do rozprowadzenia, nawil?enia skóry bez lepkiej pozosta?o?ci Butla wolnostoj?ca do elastycznego umieszczania
  • Refill Identifier: H13